JOGA KLASYCZNA

Joga z przymiotnikiem "klasyczna" to po prostu Joga w jej oryginalnym filozoficznym wydaniu. Przymiotnik ten został dodany dla odróżnienia, w związku z nowo powstającymi w ostatnich dziesięcioleciach "stylami jogi". W Centrum Jogi Seva skupiamy się na przekazie Jogi wg Swamigeo Sivanandy, ważne jest to aby zrozumieć że Sivananda nie stworzył żadnego nowego stylu jogi, wprost przeciwnie trzymał się oryginalnego przekazu filozofii Jogi i Vedanty. Dodatkową ciekawostką jest to że sam nigdy nie używał terminu  "Joga wg Sivanandy", robili to jego uczniowie, chcąc oddać mu w ten sposób cześć i zachować pamięć.

 W naszej praktyce opieramy się na naukach Swamiego Sivanandy, gdyż według tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy o Jodze - tak zwanego Systemu Gurukula, uczeń pobierał nauki bez pośrednio od Mistrza, z natury znajdującego się na wyższym szczeblu duchowej ewolucji. Jogi nie da się nauczyć z książki czy pobierając nauki na uniwersytecie, do tego trzeba intymnego kontaktu opartego na szacunku, dużej dozie zaufania i pokory. Naszymi mistrzami są Swami Sivananda i Swami Vishnu Devananda, ale bez wątpienia wielkich mistrzów duchowych jest o wiele więcej.

Joga nie należała nigdy do żadnego mistrza, kultury czy kraju, Joga była i jest spuścizną całej ludzkości.

Wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone w naszym centrum są oparte na schemacie klasycznej praktyki Hatha Jogi, ich nazwy jak "Klasyczna", "Terapeutyczna" czy "Medytacyjna" odzwierciedlają jedynie poziom trudności.

Więcej informacji o Swamich  w zakładce "Tradycja Sivananda", za to poniżej fragmenty książki "Bliss Divine" Swamiego Sivanandy z rozdziału "Joga":

JOGA

" Joga jest systemem edukacji integralnej, eduakcji nie tylko ciała, umysłu czy intelektu, ale również ducha. Joga jest sztuką poprawnego życia. Jogin, który nauczył się sztuki poprawnego życia jest szczęśliwy, pełen spokoju i harmonii. Jest wolny od wszelakiego napięcia. Joga jest nauką udoskonaloną przez starożytnych mędrców indyjskich, ale nie nalężącą jedynie do Indii, a do ludzkości jako całości. Jest nauką ścisłą. Jest idealnym, kompletnym i praktycznym systemem poznania Siebie."

Sposób na Życie 

"Joga nie wymaga odwrócenia się czy ucieczki od życia. Joga wymaga uduchowienia życia. Joga jest w rzeczy samej sposobem na życie, nie czymś co jest od życia rozwiedzione. Joga nie jest porzuceniem, zaprzestaniem działania, ale jego efektywnym wykonaniem z właściwym duchowym podejściem."

Joga Jest Uniwersalna

"Joga jest dla wszystkich. Joga jest uniwersalna. Joga nie jest działaniem sekt. Praktyka Jogi nie jest przeciwstawna żadnej religii czy żadnemu świętemu Kościołowi. Jest uniwersalnie duchowa. Nie zaprzecza żadnej wierze. Joga nie jest religią, ale pomocą w praktyce podstawowych prawd duchowych zawartych we wszytkich religiach. Joga może być praktykowana przez Chrześcijanina lub Buddystę, Parsa czy Mahometanina, Sufi czy ateistę."

Joga to Nie Ćwiczenia Fizyczne

"Myślenie nowicjusza że Joga składa się z ćwiczeń fizycznych czy zwykłej praktyki Asan i Pranajamy jest okropną pomyłką. Joga-asany, Pranajama, Bandy, Mudry czy Krije nie mają nic wspólnego z prawdziwą Jogą. Są jedynie uważane za pomoce w praktycje Jogi. Większość ludzi nie ma dostępu do Jogi poza jej fizycznym aspektem, ponieważ prawdziwa Joga potrzebuje intensywnej osobistej dyscypliny połączonej z intensywną analizą-myśleniem, pod kierownictewem sposobnego nauczyciela. Joga obiecuje ponad-fizyczne i duchowe błogosławieństwo. Tym samym stając się nieatrakcyjną dla przeciętnego człowieka, który poszukuje natychmiatstowego wynagrodzenia i ziemskiego dobrobytu." 

Cztery Ścieżki Jogi

"Karma Joga jest ścieżką bezinteresownej służby.  Bhakti Joga jest ścieżką całkowitego oddania sile wyższej. Radża Joga jest ścieżką samokontroli. Jnana Joga jest ścieżką mądrości. Jednostronny rozwój nie jest rekomendowany, a raczej Joga Syntezy łącząca wszystkie cztery ścieżki. Człowiek jest osobliwie kompleksową miksturą woli, uczuć i myśli. Chce posiąść obiekt swojego pragnienia. Ma emocje, więc czuje. Ma rozum więc myśli i racjonalizuje. U niektórych, dominuje elemnt emocjonalny a u innych racjonalny. Tak jak pragnienia, uczucia i myśli nie są od siebie odrębne, tak praca, oddanie i wiedza nie są oddzielne jedne od drugiego."

Korzyści z Praktyki Jogi

"Życie dzisiaj jest pełne stresu, napięcia i nerwowej irytacji, pasji i pośpiechu. Jeśli człowiek wprowadzi w praktykę kilka z podstawowych zasad Jogi, będzie lepiej przygotowany do radzenia sobie ze swoją kompleksową egzystencją.  Joga daje pokój i trwałe szczęście. Dzięki praktyce Jogi będziesz miał spokojny umysł w każdej sytuacji. Będziesz spał spokojnie. Będziesz miał więcej energi, wigoru, witalności, będziesz żył długo i w dobrmy zdrowiu. Będziesz pracował efektywnie i szybko. Będziesz odnosił sukcesy we wszystkich aspektach życia. Joga wetchnie w ciebie nową siłę, pewność siebie i samodzielność. Ciało i umysł będą na twoje rozkazy i do twojej dyspozycji. Joga pozwali ci kontrolować swoje emocje. Podniesie moc koncentracji. Joga prowadzi od ignorancji ku mądrości, od słabości ku sile, od rozpadu ku harmonii, od nienawiści ku miłości, od pragnienia do spełninia, od ograniczenia do wieczności, od podziału ku jedności, od niedoskonałości ku perfekcji. Joga daje nadzieję smutnym i opuszczonym, siłę słabym, zdrowie chorym, i mądrość ignorantom."