MISJA FUNDACJI SEVA

UWAGA: FUNDACJA SEVA W LIKWIDACJI aktualnie nie prowadzimy zajęć i warsztatów.

SEVA w Sanskrycie oznacza "bezinteresowną służbę" czyli pracę wykonywaną bez oczekiwania na wynagrodzenie. W starożytnych Indiach wierzono, że Seva wspomaga duchowy rozwój, tego który ją wykonuje jednocześnie mając dobry wpływ na całą społeczność. Jest sztuką dawania bez potrzeby dostawania, gdzie sam akt dawania jest darem dla wszystkich wokół. Zapraszamy każdego to współtworzenie naszej misji.

"Pomaganie nie jest jakąś specjalną umiejętnością. Nie jest to domena ludzi rzadkich. Nie ogranicza się do jednej części życia. Po porostu stajemy się posłuszni wezwaniom naszych naturalnych impulsów, podążając za nimi tam gdzie nas prowadzą"

Centrum Jogi Seva zostało stworzone z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem Jogi oraz z intencją zachowania praktyki i wiedzy o Jodze Klasycznej, która w dzisiejszym świecie pośród wielu nowoczesnych, dziesiątkowo już tworzonych "stylów jogi" zaczyna zanikać. Skutkiem tego tysiące ludzi praktykuje dziś Jogę skupiając się na swojej fizyczności, zapominając, a często nawet nie wiedząc, że Joga to ścieżka rozwoju duchowego, według której nawet nasze ciało to iluzja.

Pragniemy stworzyć miejsce otwarte na każdego bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia czy grubość portfela. Niczym serce, które bije i dostaracza tlen do każdej komórki ciała. Ostatnio coraz częściej Jogę postrzega się jako sposób na lukratywny biznes, sport dla tych, którym się powodzi. Pragniemy wyjść na przeciw takiemu podejściu udostępniając wiedzę o Jodze każdej zainteresowanej osobie. 

Wszystkie zebrane środki przekazujemy na nasze cele statuowe, w tym w pierwszej kolejności na utrzymanie naszego Centrum Jogi, abyśmy mieli gdzie się tą wiedzą o Jodze dzielić. A nasi darczyńcy wykupując Karnety na zajęcia sponsorują wejścia dla osób w trudnej sytuacji finansowej, aby mogli oni z naszych zajęć korzystać całkowicie bezpłatnie. Pomaganie innym nigdy było przyjemniejsze, robiąc coś dla siebie jednocześnie pomgasz innym. 

Odgórnym przyświecającym nam celem jest Pokój na Świecie, który zgodznie z przesłaniem naszego Nauczyciela Swamiego Vishnudevanandy, może być osiągnięty tylko wtedy gdy każdy człowiek na ziemi osiągnie Pokój Wewnętrzny.

Zdrowie jest bogactwem, pokój ducha jestszczęściem, joga wskazuje drogę” Swami Vishnudevananda.

Donacje na cele statuowe możecie wysyłać na:

FUNDACJA SEVA

KRS: 0000602835

Nr konta: BGŻ 33 2030 0045 1110 0000 0423 2300


FRAGMENT STATUTU FUNDACJI:

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania nieograczonego bezpłatnego dostępu do filozofii i kultury Indii w kontekscie filozofii Jogi Klasycznej. Promocja praktyki i filozofii Jogi we wszystkich grupach wiekowych od dzieci i młodzieży, poprzez osoby dorosłe, kobiety w ciąży jak i seniorów, z włączeniem osób przebywających w instytucjach resocjalizacyjnych.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

a.    Warsztaty i zajęcia Jogi, grupowe i indywidualne. 

b.    Wykłady i spotkania otwarte. 

c.    Organizację wyjazdów szkoleniowych i zajęć Jogi w plenerze.

d.    Warsztaty, zajęcia i wykłady w więzieniach i zakładach karnych.

e.    Warsztaty, zajęcia i wykłady w innych instytuacjach państowych i prywatnych.

f.     Fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionej młodzieży i osobom dorosłym z rodzin najbiedniejszych, umożliwiającym przekwalifikowanie i zdobycie zawodu nauczyciela Jogi. 

g.    Wynajemi i utrzymywanie sali ćwiczeń wraz z potrzebną infrastrukturą, jako miejca spotkań społeczności lokalnej, które umożliwi budowanie więzi społecznych.