KARNETY DAROWANE /  darmowe wejścia na zajęcia

Główną ideą Fundacji Seva jest budowanie wspólnoty ludzi dobrej woli wokół filozofi Jogi i Vedanty, które są oparte na idei jedności całego istnienia. Dla tego staramy się angażować wszystkich chętnych we współ tworzenie Centrum Jogi Seva i tym samym wspólne pomaganie osobom potrzebującym jogi w swoim życiu. 

Dla tego każda osoba kupująca Dwumiesięczny Karnet na jogę nie tylko inwestuje siebie w regularną praktykę i oszczędza peniądze, ale również bez dodatkowych kosztów sponsoruje trzeci karnet tej samej wartości innej osobie tzw. "KARNET DAROWANY". Pomaganie nigdy nie było łatwiejsze! 

"KARNETY DAROWANE" są przeznaczone dla osób w trudnej sytuacji finansowej, które w danym miesiącu nie są w stanie opłacić zajęć jogi. Pierwszeństwo w kolejności mają osoby bezrobotne, emeryci i renciści, osoby utrzymujące duże rodziny, osoby chore, które wydają dużo pieniędzy na tradycyjne terapie i leki itp. Prosimy o poważne zgłoszenia! Zgłaszając chęć udziału w zajęciach, upewnij się że na pewno możesz w nich uczestniczyć, inaczej odbierasz miejsce innej chętnej osobie. 

Ilość "KARNETÓW DAROWANYCH" na osobę nie jest ograniczona, możesz korzystać z programu tak długo jak potrzebujesz!

Dodatkowo opłaty za Warsztaty Wprowadzające to sugerowane donacje, jeśli nie jesteś w satnie sprostać sugerowanej donacji to zapłacić tylko tyle ile możesz.

Oprócz wejść na zajęcia mamy również nadzieję by z czasem fundawać przynajmniej częściowe Stypendia na Międzynarodowe Kursy dla Nauczycieli Jogi Sivanandy.

Aby zakwalifikować się do programu, prosimy wyślij zgłoszenie i napisz kilka słów o sobie za pomocą poniższego formularza.

Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie:

 

WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM NA JESIEŃ 2018 DARMOWYCH WEJŚĆ NA ZAJĘCIA JOGI BEZ UPRZEDNICH ZGŁOSZEŃ DLA:

  • Seniorki i seniorzy, emryci i renciści - środa Joga Terapeutyczna g.10:00
  • Osoby po chorobie nowotworowej oraz zmagające się z chorobą nowotworową -  piątek Joga Terapeutyczna g.10:00
  • Osoby bezrobotne NIE z wyboru - wtorek Joga Klasyczna g.8:30
  • Rodzice samotnie wychowujący dzieci - czwartek Joga Klasyczna g.8:30
  • Studenci studiów dziennych - piątek Joga Klasyczna g.17:15
  • Osoby zmagające się z depresją - niedziela Joga Medytacyjna g.18:30

Aby skorzystać nieodpłatnie z zajęć nie potrzebne są rzadne zaświadczenia, wystarczy danego dnia przyjść i powiedzieć "Chcę skorzystać z darmowych zajęć" :)