KARNETY DAROWANE /  darmowe wejścia na zajęcia

Główną ideą Fundacji Seva jest budowanie wspólnoty ludzi dobrej woli wokół filozofi Jogi i Vedanty, które są oparte na idei jedności całego istnienia. Dla tego staramy się angażować wszystkich chętnych we współtworzenie Centrum Jogi Seva i tym samym wspólne pomaganie osobom potrzebującym jogi w swoim życiu. 

Osoby w trudnej sytuacji finansowej zapraszamy do korzystania z programu "Karnety Darowane" oraz "Darmowe Zajęcia"

"KARNETY DAROWANE" są przeznaczone dla osób w trudnej sytuacji finansowej, które w danym miesiącu nie są w stanie opłacić zajęć jogi. Pierwszeństwo w kolejności mają osoby bezrobotne, emeryci i renciści, osoby utrzymujące duże rodziny, osoby chore, które wydają dużo pieniędzy na tradycyjne terapie i leki itp. Prosimy o poważne zgłoszenia! Zgłaszając chęć udziału w zajęciach, upewnij się że na pewno możesz w nich uczestniczyć, inaczej odbierasz miejsce innej chętnej osobie. 

Ilość "KARNETÓW DAROWANYCH" na osobę nie jest ograniczona, możesz korzystać z programu tak długo jak potrzebujesz! Taki karnet, jak każdy inny upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach wg obowiązującego grafiku.

Aby zakwalifikować się do programu "Karnety Darowane", prosimy wyślij zgłoszenie i napisz kilka słów o sobie za pomocą poniższego formularza.

Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie:


Program "DARMOWE ZAJĘCIA" dla osób z poszczególnych grup społecznych:

WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM NA JESIEŃ 2018 DARMOWYCH WEJŚĆ NA ZAJĘCIA JOGI BEZ UPRZEDNICH ZGŁOSZEŃ DLA:

  1. WTOREK g.8:30 Joga Klasyczna - Osoby bezrobotne NIE z wyboru

  2. ŚRODA g.10:00 Joga Terapeutyczna - Seniorki i seniorzy, emryci i renciści 60+

  3. CZWARTEK g.8:30 Joga Klasyczna - Rodzice samotnie wychowujący dzieci

  4. PIĄTEK g.10:00 Joga Terapeutyczna - Osoby po chorobie nowotworowej oraz zmagające się z chorobą nowotworową

  5. PIĄTEK g17:15 Joga Klasyczna - Studenci studiów dziennych

Aby skorzystać nieodpłatnie z zajęć nie potrzebne są żadne zaświadczenia, nie przyjmujemy też wcześniejszych zgłoszeń ani zapisów, wystarczy danego dnia przyjść i powiedzieć "Chcę skorzystać z zajęć". A jeśli z potrzeby serca zechcesz wesprzeć naszą fundację, to zawsze możesz wrzócić dobrowolny datek do naszej skarbonki.


Dodatkowo opłaty za Warsztaty Wprowadzające to sugerowane donacje, jeśli nie jesteś w satnie sprostać sugerowanej donacji to zapłacić tylko tyle ile możesz.

Oprócz wejść na zajęcia mamy również nadzieję by z czasem fundawać przynajmniej częściowe Stypendia na Międzynarodowe Kursy dla Nauczycieli Jogi Sivanandy.